مثل درخت باشید
 که در تهاجم پاییز هرچه بدهد،
 روح زندگی را برای خویش نگه می دارد.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦

درخت زیباست
 معلم بر تخته ی سیاه
 با رنگی نزدیک به سپید
 گفت که درخت زیباست
 و به من به این می اندیشیدم که ما درخت را به دار کرده ایم
 وبر جسد پوسیده آن از زیبایی فراموش شده اش یاد می کنیم …

♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦


رسول اکرم (ص)

هر کس درخت سدر را قطع کند، خداوند او را با سر در آتش جهنم خواهد انداخت.

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦

گفتند : از درخت سخن گفتن در روزگار آتش و آهن ، جنایتی است !
 اما من از درخت سخن گفتم زیرا که هر درخت به چشم من آیتی است از معجزه ی که آدمی اش نام کرده اند . . .
 روز درختکاری مبارک

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  

ای درخت
 کودکی از دست آفتاب
 زیر پایت نشست
 پرنده ای روی شاخه ات
 آوازی خوش خواند
 ولی تو . . .
 درخت ها که مثل پرنده ها نیستند که وقتی جنگل آتش گرفت کوچ کنند !
 درخت ها می مانند اما نمی توانند جنگل را نجات دهند . . .
 مثل من که می مانم اما نمی توانم تو را نجات دهم !
 مرا ببخش محبوب من که پرنده نیستم !

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦
درخت دست خاک است
 و برده دستِ خود را
 برای شکر کردن
 به سوی آسمان ها

♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  

درخت را با قلب میکارند نه با دست !
 برای همه قلبی آرزو می کنم ...
 پانزدهم اسفند ماه ، روز هدیه ی درخت به زمینِ پیر مبارک باد
 دستهای قلب و روحتان پر عشق باد

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  

گفتند : از درخت سخن گفتن در روزگار آتش و آهن ، جنایتی است !
 اما من از درخت سخن گفتم زیرا که هر درخت به چشم من آیتی است از معجزه ی که آدمی اش نام کرده اند . . .
 روز درختکاری مبارک

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦

دلم شکسته برایت شبیه پای درخت
 شدم برای همیشه من آشنای درخت
 گرفته حال و هوایم در این شب تاریک
 نشسته روی نگاهم خدا خدای درخت
 روز درختکاری مبارک

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

درخت است سرمایه ی اهل راست
 بکارید درختی که گفته خداست
 بود نعمتـــــــــــــی سایه ی دلپذیر
 بکارید درختی که زر بهر ماست
 فی البداهه منصور مقدم
 روز درخت کاری را به طبیعت دوستان تبریک عرض می نمایم

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟
 بیداری شکفته پس از شوکران مرگ
 زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟
 زیر درفش صاعقه و تیشه ی
 تگرگ
 زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟
 عریانی و رهایی و تصویر بار و برگ ..

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

حضرت رسول (ص) فرمود: خداوند درخت را برای انسان آفرید، از اینرو او باید درخت را بکارد، آن را آبیاری کند و در حفظ آن بکوشد.

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

آنگاه که تیشه به ریشه اش زدند !
 کاغذ زیر دستم در خود پیچید
 و بی صدا فریاد زد :
 زنده باد درخت !

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦

درخت ، هویت پنجره هاست
 جوانه ، شعر درخت است
 و غنچه ، معنی عشق . . .
 روز درختکاری مبارک

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦


گلدان ، شاید تابوت کوچکی باشد که رویای خدا شدن را از درخت می گیرد .  شاید آغاز یک درخت باشد ، روزی که گلدانها به مرگ محکوم میشوند .
 ۱۵ اسفند روز درختکاری مبارک .

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦


  

اوست خدایی که درختان خودرو و برافراشته و ناخودرو را آفرید . . .
 اسرف نکنید که خداوند اسراف کاران را دوست نمی‌دارد.

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

درخت دست خاک است
 و برده دستِ خود را
 برای شکر کردن
 به سوی آسمان ها

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

گفتند : از درخت سخن گفتن در روزگار آتش و آهن ، جنایتی است !
 اما من از درخت سخن گفتم زیرا که هر درخت به چشم من آیتی است از معجزه ی که آدمی اش نام کرده اند . . .
 روز درختکاری مبارک

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

درخت را با قلب میکارند نه با دست !
 برای همه قلبی آرزو می کنم …
 پانزدهم اسفند ماه ، روز هدیه ی درخت به زمینِ پیر مبارک باد
 دستهای قلب و روحتان پر عشق باد

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

درخت بکارید و با دیدنش در هر پاییز و بهار ، مانند درخت بودن را تمرین کنید ...

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

گیله مرد گفت : خدا قبول کند.
  به دستانش نگاه کرد،
  درختی کاشته بود ...

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦


زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟
 بیداری شکفته پس از شوکران مرگ
 زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟
 زیر درفش صاعقه و تیشه ی تگرگ
 زیباتر از درخت در اسفند ماه چیست ؟
 عریانی و رهایی و تصویر بار و برگ ..

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

گفتند : از درخت سخن گفتن
 در روزگار آتش و آهن ، جنایتی است
 اما من از درخت سخن گفتم
 زیرا که هر درخت به چشم من آیتی است
 از معجزه ی که آدمی اش نام کرده اند
 روز درختکاری مبارک

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦


درخت زیباست
 معلم بر تخته ی سیاه
 با رنگی نزدیک به سپید
 گفت که درخت زیباست
 و به من به این می اندیشیدم
 که ما درخت را به دار کرده ایم
 وبر جسد پوسیده آن
 از زیبایی فراموش شده اش یاد می کنیم …

 

 اگه یه روز دیدی که تموم درخت های کوچه و محلتونو بریدن اصلا ناراحت نشو … چون هنوز منو داری که بهم تکیه کنی.


 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦


 مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد،روح زندگی را برای خویش نگه می دارد.


 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦


 کاش زندگی در برگ درخت جاری بود ، آنگاه تا بهار بود می خندیدیم و بعد به امید پاییز می نشستیم


 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦


 تو همان تک درخت عشقی که سالها خرم را به آن می بستم.

روز درخت کاری مبارک


 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦


 تو سیب سرخ کدامین درخت پرتقالی که هر دانه انارت به سرخی گیلاس های درخت موز است ، ای گلابی من.


 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦


 به (….) اتوبوس میدن و میگن: ببرش پارک کن.
 (….) هم صندلی های اتوبوس رو میکنه و برمیداره
 و بجاش درخت میکاره.


 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦


 به (….) میگن اگه تو دریا کوسه دنبالد کنه چیکار میکنى میگه میرم رو درخت!!!
 میگن تو دریا درخت نیست!
 میگه مجبورم _ مجبورم میفهمی یا نه !


 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦


 حضرت رسول (ص) فرمود:
 خداوند درخت را برای انسان آفرید، از اینرو او باید درخت را بکارد، آن را آبیاری کند و در حفظ آن بکوشد.


 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦


 گلدان
 شاید تابوت کوچکی باشد
 که رویای خدا شدن را از درخت می گیرد .
 شاید
 آغاز یک درخت باشد
 روزی که گلدانها به مرگ محکوم میشوند.
 ۱۵ اسفند روز درختکاری مبارک


 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦


 اگه تو خاطره هات عطری از گذشته ها
 مونده هنوز برای ما
 بیا تا کنار هم
 به یاد هم
 سه چهار تا برگ سبز و پاک
 رو تنِ این درخت پیر زندگیمون بذاریم… …


 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦


 من درخت سبز هستم
 با شهامت
 با سری افراشته بر سوی گردون…
 من درخت را دوست دارم
 چونکه رمز رستنست
 رمز همت
 رمز پاک پایداری
 ریشه اندر خاک دارد
 میو ی افلاک دارد. …


 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦


 شعرمثل درخت است
 فعلن بگذارید درخت ها شعر شوند
 آنوقت مرا قطع کنید
 شعر مثل درخت است
 میدانم روزی آنقدر بزرگ می شوند شعرهایم
 تا من را از آن بیاویزند …


 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦


 گفتند : از درخت سخن گفتن
 در روزگار آتش و آهن ، جنایتی است
 اما من از درخت سخن گفتم
 زیرا که هر درخت به چشم من آیتی است
 از
 معجزه ی که آدمی اش نام کرده اند


 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦


 درخت
 هویت پنجره هاست
 جوانه
 شعر درخت است
 و غنچه
 معنی عشق …


 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦


 ای درخت
 کودکی از دست آفتاب
 زیر پایت نشست
 پرنده ای روی شاخه ات
 آوازی خوش خواند
 ولی تو … …


 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦


 هر روز که از درخت عشقت
 سیبهای مهر تو را می چینم
 و طعم شیرین آن را می چشم
 نگرانم
 از روزی که
 دیگر این درخت سیب نداشته باشد …


 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦اس ام اس روز درختکاری♦♦♦♦♦♦♦♦♦


 آنگاه که تیشه به ریشه اش زدند!
 کاغذ زیر دستم در خود پیچید
 و بی صدا فریاد زد:
 زنده باد درخت! …